Kea Dive Expedition · Εισαγωγή · Introduction

KEA DIVE EXPEDITION, 21 - 30 September 2008

KEA DIVE EXPEDITION (21 – 30 September 2008)

ΗKea Dive Expedition (K.D.E. – Καταδυτική Αποστολή στην Κέα)
Υπό την αιγίδα του Δήμου Κέας, του Eργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αυτοδυτών ΤΗΘΥΣ.

Τον Νοέμβριο του 2007 πληροφορηθήκαμε από τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Παπαθεοδώρου, την ύπαρξη ενός ναυαγίου κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της Κέας. Ήταν η περίοδος που επεξεργαζόμασταν τα αποτελέσματα των ερευνών του Milos Dive Project και η σκέψη μιας νέας αποστολής στο απώτερο μέλλον ήταν περισσότερο από ευπρόσδεκτη.

Το στίγμα, οι γεωδαιτικές πληροφορίες, καθώς και ένα υπερηχογράφημα του ναυαγίου, που προσφέρθηκαν άμεσα από τον κύριο Παπαθεοδώρου και την ομάδα των φοιτητών του, αποτέλεσαν τις πρωτογενείς πηγές πληροφοριών και την βάση για τις περαιτέρω έρευνες στην προσπάθεια ταυτοποίησης του για μας αγνώστου πλοίου. Το ναυάγιο βρίσκεται επικαθήμενο στον βυθό, σε όρθια θέση, στο βάθος των 70 μέτρων με το πρωραίο και το πρυμναίο κατάρτι του σπασμένα και πεσμένα προς την δεξιά πλευρά του πλοίου. Έχει μήκος 130 περίπου μέτρα και εκτείνεται από τα 70 έως τα 50 μέτρα βάθος, όπου βρίσκεται το υψηλότερο άκρο της υπερκατασκευής του. Όλα τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά του δηλώνουν ότι πρόκειται για επιβατηγό πλοίο το οποίο μετέφερε και εμπορεύματα.

Στηριγμένοι σε αυτά τα στοιχεία ξεκινήσαμε την έρευνα σε ιστορικά και φωτογραφικά αρχεία, βιβλία και προσωπικές συλλογές, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουμε το συγκεκριμένο ναυάγιο. Μετά από πολλές προσπάθειες, εικασίες, συζητήσεις με ιστορικούς ερευνητές και πάρα πολλές ώρες προσωπικής δουλειάς σε αρχεία, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία εκθέτουμε στο κεφάλαιο της ιστοσελίδας μας με τον τίτλο «Το Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας». Ο τίτλος αυτός είναι προγραμματικός και δίνει συνοπτικά τις συντεταγμένες προσέγγισης της ομάδας μας σε ένα ιστορικό αντικείμενο, η ταυτότητα του οποίου παραμένει για μας ad hoc «άγνωστη», καθώς αρχή μας αποτελεί η θέση ότι η ταυτότητα του μπορεί να ανακαλυφθεί μόνο μετά από επισταμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα πεδίου.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής συστάθηκε μια ομάδα με σκοπό να οργανώσει μια αποστολή στην Τζιά της οποίας άμεσο στόχο αποτελεί η κατάδυση στο «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας» και έμμεσο η ταυτοποίηση και η ανάδειξη του. Μετά από αίτηση που κατατέθηκε στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στις 15 Μαΐου 2008, και η οποία εγκρίθηκε επιπροσθέτως από την διυπουργική επιτροπή ΕΧΑΕΘ (Επιτροπή Χορήγησης Άδειας Ερευνών Θαλάσσης) η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, λάβαμε την άδεια να επισκεφθούμε το εν λόγω ναυάγιο. Η άδεια με αριθμό πρωτοκόλου Φ4/14/4814, υπογεγραμμένη και θεωρημένη την 28η Αυγούστου 2008 από την κυρία Αγγελική Σίμωσι, επικεφαλής της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, μας επιτρέπει την κατάδυση από τις 21 έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στο «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας».

Η αποστολή, η οποία φέρει τον τίτλο Kea Dive Expedition και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέας, του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αυτοδυτών ΤΗΘΥΣ, θα βρίσκεται στην Τζιά κατά το διάστημα των προαναφερόμενων ημερομηνιών καταδυόμενη, καιρού θέλοντος, στο «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας». Το ίδιο διάστημα και για την ακρίβεια από τις 18 έως στις 21 Σεπτεμβρίου, ενάμιση περίπου ναυτικό μίλι βορειανατολικότερα, θα βρίσκεται μια καναδική ομάδα που θα καταδύεται για να πραγματοποιήσει ιστορικές έρευνες στο ναυάγιο του HMHS Britannic. Είναι προς τιμήν του Δήμου Κέας το γεγονός ότι δέχτηκε να βοηθήσει την ομάδα του K.D.E., σε μια περίοδο που η συνεργασία του με το ίδρυμα Βρεταννικός Α.Ε. και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών περιορίζει άμεσα την διαθεσιμότητα των μέσων του.

Τελειώνοντας την εισαγωγή αυτή αναφέρουμε συνοπτικά τους κύριους στόχους του K.D.E. οι οποίοι είναι:

• Η έρευνα, η ταυτοποίηση, και η τεκμηρίωση του «Αγνώστου Ναυαγίου της Κέας», με ιστορικό και επίκαιρο φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέντα, καθώς και η ανάδειξη των αγνώστων πτυχών της ναυτικής ιστορίας της πατρίδας μας, όπως αυτή διαδραματίστηκε κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα θέσουμε κι΄ εμείς το λιθαράκι μας στην προσπάθεια που ξεκίνησε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με σκοπό την καταλογοποίηση ιστορικών ναυαγίων των νεότερων χρόνων, τα οποία από το 2003 προστατεύονται ως μνημεία και θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού λαού.

• Η υποστήριξη των ερευνών του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Παπαθεοδώρου, ο οποίος πρόκειται να αποτυπώσει λεπτομερειακά το «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας» με πλευρικό σαρωτή (side scan sonar) και να ερευνήσει τον πυθμένα γύρω από αυτό.

• Η έρευνα και η παρουσίαση, -με την βοήθεια των ειδικών και του κοινού-, όχι μόνο της ιστορικής υπόστασης του ναυαγίου αλλά και του βενθικού του οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι οι φωτογραφίες και οι περιγραφές του ναυαγίου, και αναπόσπαστα των οργανισμών που το έχουν εποικίσει, που θα παρουσιάσουμε μέσα από την ιστοσελίδα της αποστολής, θα δώσουν τροφή συζητήσεων και έρευνας στο forum του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αυτοδυτών ΤΗΘΥΣ, ο οποίος υποστηρίζει ηθικά και επικοινωνιακά την όλη μας προσπάθεια.

• Η ανάδειξη και παρουσίαση του «Αγνώστου Ναυαγίου της Κέας», το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν καινούργιο στόχο για την εγχώρια και την διεθνή καταδυτική σκηνή. Πιστεύουμε ότι η νήσος Τζιά, πλησίον της οποίας βρίσκονται ήδη τα ναυάγια του HMHS Britannic και του Α/Π ΠΑΤΡΙΣ, θα παίξει στο μέλλον έναν σημαντικό ρόλο στα καταδυτικά δρώμενα της πατρίδας μας, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία υπάρχουν αρκετά ακόμα ναυάγια στην περιοχή τα οποία περιμένουν να ανακαλυφθούν.

___________________________

Kea Dive Expedition (K.D.E.)
Under the auspices of the Municipality of Kea, the Laboratory of Marine Geology & Physical Oceanography of the Department of Geology at the University of Patras and the Hellenic Association of Recreational Divers “TETHYS”.

In November 2007 we heard from George Papatheodorou, Assistant Professor, Department of Geology at the University of Patras, about the existence of a shipwreck near the northwest coast of Kea island in the Cyclades, Greece. At the time it was a period when we were working on the results from the investigations of Milos Dive Project and considered that a new mission in the distant future was more than welcome.

The location coordinates, along with geodetic information and an ultrasound image of the wreck from the side-scan sonar, were offered to us directly by Dr. Papatheodorou and his group of students, became the primary source of our information and the basis for further investigations in the quest to identify the unknown shipwreck. The vessel sits upright at a depth of 70 metres with the fore and aft masts broken and fallen to the right side of the ship. It’s length is estimated around 130 metres and depth extends from down to 70 meters at the keel up to 50 meters which marks the highest end of the superstructure. All shipbuilding characteristics indicate that this is a passenger ship which also transported cargo.

Based on these preliminary facts, our research begun focusing on historical and photographic records, books and personal collections, trying to identify the wreck. After several attempts, conjecture, historical discussions with researchers and many hours of personal work on files, we have reached some conclusions which are presented in the chapter of this site under the title «The Unknown Shipwreck of Kea». This title is preliminary and briefly provides the coordinates of our team’s approach to a historical object, whose identity remains for us ad hoc «unknown», as is our principle position that the ship’s identity can be discovered only after a thorough in-field research.

To carry out this investigation we established a team to organize a dive mission in Kea (Tzia) whoseprimary objective is to visit the «Unknown Shipwreck of Kea», verify its identity and bring it to the wider public. Hence, an application was lodged with the Ephorate of Marine Antiquities on 15 May 2008, also approved by the interministerial committee EXAEΘ (Commission for Authorization of Marine Research Projects) which comes under the Ministry of Foreign Affairs. The permit approval Nr. F4/14/4814 was signed and stamped on the 28th August 2008 by Mrs Angeliki Simossi, head of Ephorate of Marine Antiquities, which allows us to dive the «The Unknown Shipwreck of Kea» from 21st to 30th September 2008.

The mission was named Kea Dive Expedition, is under the auspices of the Municipality of Kea, the Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography, Department of Geology at the University of Patras and TETHYS, the Association of Recreational Divers of Greece. At the same time of the K.D.E. mission, namely from 18th to 21st September, about one and a half marine mile northeast will be a Canadian diving team aiming to carry out historical research in the wreck of HMHS Britannic. It is very honorable that the Municipality of Kea eagerly agreed to assist the needs of the K.D.E. mission, at a period when it is simultaneosly cooperating with the Britannic Foundation and the Hellenic Center for Marine Research, a fact which limits its available resources.

Concluding this introduction, we summarize the main goals of the K.D.E. which are:

• The investigation, identification and documentation of the «Unknown Shipwreck of Kea», using historical and contemporary photographs and documents, together with the emergence of unidentified aspects of the rich maritime history of Greece, as was written during the 2nd World War. We believe that by doing so, we will add a building block in to the effort launched by the Ephorate of Marine Antiquities in order to catalog the historical shipwrecks of younger years, which since 2003 are considered as protected monuments and are added to the cultural heritage of the Greek people.

• The support of investigations carried out by the Assistant Professor of the Department of Geology at the University of Patras, George Papatheodorou, which is to outline in detail the «Unknown Shipwreck of Kea» scanner with lateral (side scan sonar) and to investigate the seabed around it.

• The research and presentation, with the help of specialists and the public, of the marine ecosystem which surrounds the «Unknown Shipwreck of Kea». We believe that pictures and descriptions of the marine ecosystem to be presented through the K.D.E. website, will provide plenty of food for discussion and follow-up research by the www.scubadive.gr forum of TETHYS, who supports us ethically and is responsive to all our publicity and other efforts.

The wide publicity about the «Unknown Shipwreck of Kea», may become a new target for the domestic and the international diving scenes. We believe that the island of Kea (Tzia), with its proximity to the mainland Athens and its famous other near-by shipwrecks of HMHS Britannic and the S/S PATRIS, will in future play an important role to the diving events of Greece.

Επικοινωνήστε με την ομάδα του K.D.E. – Contact the K.D.E. team
byron66@byronriginos.com