Ιστορικές Φωτογραφίες · Historical Photos

“M/S Théophile Gautier” – Marseille – France

Paquebot des Messageries Maritimes

Ιστορικές φωτογραφίες από τις συλλογές των:
Historical photos from the collections of:

Philippe Ramona, Alain de Bressy, Louis Mousset, Jean Pier Paoli%d bloggers like this: