Βύρων E. Ρηγινός · Byron E. Riginos

Ο Βύρων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Σπούδασε Οικονομικά και Ιστορία της Τέχνης (B.A.) στο Lake Forest College του Illinois στις Η.Π.Α.. Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ήταν Σημαιοφόρος (Ο) του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρέτησε ως ο Αξιωματικός Σύνδεσμος μεταξύ του Π. Ν. και του Αμερικανικού Ναυτικού στην υπηρεσία Joint United States Military Aid Group/Greece-JUSMAG/G.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε το 1975 με την θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή στην Ελληνική Βιομηχανική Ε.Π.Ε., για να καταλήξει σήμερα στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Datalex Α.Ε. Συστήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικού Αυτοματισμού.

Ο Βύρων άρχισε να ασχολείται με την κατάδυση το 1979 όποτε και πιστοποιήθηκε από τον γνωστό Γερμανικό καταδυτικό οργανισμό Barakuda, διετέλεσε επίσης μέλος της πρωτοπόρου ομάδας του Πέτρου Νικολαΐδη που καταδύθηκε στο ιστορικό ναυάγιο του τροχοκίνητου ατμόπλοιου “Α/Π ΠΑΤΡΙΣ” το οποίο βυθίστηκε το 1868 στα δυτικά της Κέας.  Ο Βύρων είναι Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέας (ΝΑΟΚ), Administrator του διαδικτυακού φόρουμ για την Κέα www.keawest.gr και μέλος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αυτοδυτών ΤΗΘΥΣ.

___________________________

Byron was born in Athens 1950. He studied Economics and History of Art (B.A.) at Lake Forest College, Illinois, U.S.A.  During his Hellenic Navy service, was an Ensign (S) reserve officer and held the post of Liaison Officer between the H.N. and the United States Navy at the Joint United States Military Aid Group/Greece-JUSMAG/G post.

His professional career began in 1975 with the position of Assistant General Manager of Hellenic Industrial Ltd., while today is the President & CEO of Datalex S.A. (a company specializing in Auto Id Information Technology Systems and Industrial Automation).

Byron started diving in 1979 when he was also certified by the acknowledged German Diving Association, Barakuda.  He was also a member of Peter Nicolaides’ team that organized dives to the historic wreck of “S/S PATRIS” a paddle wheeler steamship, which sank in 1868 out of the west coast of Kea island. Byron is a Vice-President of the Nautical Athletic Club of Kea (NAOK), the Administrator of the web forum dedicated to Kea www.keawest.gr and memeber of the Club of Amater Divers TETHYS.

Καταδυτική Εκπαίδευση · Dive Education

Nitrox Diver (IANTD)

ΚΑΡΠΑ / CPR (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός / Red Cross of Greece)

O2 Provider (DAN)

Επικοινωνήστε με τον Αdministrator της ιστοσελίδας του K.D.E. – Contact the K.D.E. web Administrator by e-mail: keaexpedition2008@keawest.gr

%d bloggers like this: