Γιώργος Καρέλας · George Karelas

Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Reading University της Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα διευθύνει το οινοποιείο που διατηρεί η οικογένεια Καρέλα στην Πάτρα από το 1936.

Ο Γιώργος καταδύεται από το 1994 και έχει καταδυθεί μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου όπως στην Αυστραλία, το Belize, την Ρωσία, την Μάλτα και την Κύπρο. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με την έρευνα των σύγχρονων ναυαγίων και ήταν ο πρώτος που  ερεύνησε, και ταυτοποίησε τα ιστορικά ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον Πατραϊκό Κόλπο. Για τα ιστορικά αυτά ναυάγια δημιούργησε και διατηρεί ένα σημαντικότατο αρχείο. Διαθέτει επίσης αξιόλογο αρχείο για τα περισσότερα ναυαγισμένα πλοία των νεότερων ετών στον Ελλαδικό χώρο.

Ο Γιώργος θεωρεί χρέος του την προώθηση της με σεβασμό αντιμετώπισης των ναυαγίων και αγωνίζεται για την δημιουργία και ανάπτυξη των ανάλογων θεσμών στην Ελλάδα, εκφρασμένων μέσα από προγράμματα όπως τα “Receiver of Wreck” και “Adopt a Wreck Program”.

Ο Γιώργος Καρέλας αρθρογραφεί στο περιοδικό Thalassa, είναι παντρεμένος με την Σοφία Κεκεμπάνου και έχει δυο παιδιά.

___________________________

George was born in 1966 in Athens, but grew up in Patras, where he resides today. He studied Economics at the University of Athens and did his Master Studies in BA at Reading University in Great Britain. Currently he directs the Karela family winery in Patras (since 1936).

George dives since 1994 and has ever since dived in many countries of the world such as Australia, Belize, Russia, Malta and Cyprus. He has systematically gotten involved with the research of modern shipwrecks and was the first to dive, investigate, and identify the historical shipwrecks of the Second World War in the Gulf of Patras. He has created a large file for historical shipwrecks that he now maintains. It includes a remarkable record for most sank ships in recent years in Greece.

George considers his duty to be respecting/dealing with wrecks and fighting for the creation and development of similar institutions in Greece, expressed through programs such as “Receiver of Wreck” and “Adopt a Wreck Program”.

George Karelas is a columnist in the Greek magazine Thalassa, he is married to Sofia Kekempanou and has two children.

Καταδυτική Εκπαίδευση · Dive Education

Dive Master (PADI)

Normoxic Trimix Diver (IANTD)

O2 Provider (DAN)

%d bloggers like this: