Γιώργος Παπαθεοδώρου · George Papatheodorou

Ο Γιώργος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 1995 έως το 1999, κατείχε θέση διδάσκοντα ΠΔ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, και εδίδαξε στο Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μιου Πατρών και στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Παν/μιου Θεσσαλίας, θέματα που εντάσσονται στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας Γεωλογίας και της Ωκεανογραφίας. Επιπλέον συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο προαναφερθέντων Πανεπιστημίων.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται, οι υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, η παρουσία αερίων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον, η θαλάσσια ρύπανση και η Αρχαιολογική Ωκεανογραφία.

Ο Γιώργος έχει λάβει μέρος στην οργάνωση και την εκτέλεση πολλών ωκεανογραφικών αποστολών στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, και έχει δημοσιεύσει πενήντα (50) πρωτότυπα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και έχει ανακοινώσει πολλές εργασίες σε διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και εσωτερικού. Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων του έχει τη διάσταση της ορθολογικής διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

___________________________

George is marine geologist and has more than 20 years experience in applied oceanographic work.

He is an Assistant Professor in the Geology Department of the University of Patras, Greece. Former positions include lecturer at the University of Thessaly (Greece) and senior scientist for the Geology Department of the University of Patras

His research interests include: submarine gravitative mass movement processes, gas charged sediments, marine pollution and marine geoarchaeology (application of remote sensing techniques to the underwater archaeology). He was coordinator of many national projects with an applied aspect – oceanography in relation to offshore installations (submarine power and telecommunication cables, submarine pipelines) and to sea waste disposal and its ecological consequences on the marine environment.

George has participated in EU research programmes on gas migration in the marine sediments and development of submarine observatories (ASSEM). He has fifty (50) publications in International Refereed Journals and many in International Conferences and Greek Journals in the field of Marine Science and Technology.

%d bloggers like this: