Λάζαρος Γαλώνης · Lazaros Galonis

Ο Λάζαρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Καταδύεται από το 1990 και στην μέχρι τώρα πορεία του καταδύθηκε σε πολλές περιοχές της γης όπως στην Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία και στον ευρύτερο χώρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Ασχολείται πρωτίστως με την ναυαγιοκατάδυση και ήταν μέλος της ομάδας του Milos Dive Project που καταδύθηκε στα ιστορικά ναυάγια του Αδάμαντα της Μήλου, τον Σεπτέμβριο του 2007.

Ο Λάζαρος είναι πιστοποιημένος Normoxic Trimix Diver από την IANTD, Ο2 Provider της DAN και εκπαιδευτής καταδύσεων της NASE. Εργάζεται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ).
___________________________

Lazaros was born in Athens in 1967. He has been an active diver since 1990 and so far has dived in many countries, such as Indonesia, Thailand, Malaysia and the wider area of the Red Sea.

He deals primarily with shipwreck diving and was a member of the Milos Dive Project team, with which he dived the historical shipwrecks of Adamas Milos in September 2007.

Lazaros is a certified Normoxic Trimix Diver from IANTD, O2 Provider of DAN and diving instructor of NASE. He works in the Greek Telecommunications Organization (OTE).

%d bloggers like this: