Γιάννης Ρουσουνέλος · Yannis Rousounelos

Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Ιστορία Καλών Τεχνών. Συνέχισε τις σπουδές του κάνοντας μαθήματα σκηνοθεσίας και marketing, επίσης έχει πτυχίο σωληνουργού, σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, και επιθεωρητή ποιότητας. Εργάσθηκε ως δάσκαλος ελεύθερου σχεδίου, έχει δύο προσωπικές εκθέσεις στην Αθήνα, και επιμελήθηκε της παραγωγής και της σκηνοθεσίας μιας ταινίας μικρού μήκους. Αργότερα δούλεψε στο δημιουργικό τμήμα διαφόρων διαφημιστικών εταιρειών, σε κινηματογραφικά studios και τηλεοπτικά κανάλια. Τα τελευταία εφτά χρόνια εργάζεται ως ελεγκτής ποιότητας σε εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας.

Η ενασχόληση του με την αυτόνομη κατάδυση ξεκίνησε μερικά χρόνια πριν, και από το 2006 ασχολείται με την τεχνική κατάδυση, ενώ έχει συμμετάσχει σε αρκετές βαθιές καταδύσεις σε ναυάγια.

___________________________

Yannis was born in Athens in 1975.

He studied Graphic Arts and History of Fine Arts. He continue studying by taking lessons in Directing, Marketing and he has qualification as a ship pipe technician and as a Quality Inspector. He worked as a teacher in painting, he has two personal exhibitions in galleries in Athens, and he produced and directed a short-length film. Later he worked in the creative department of several advertising companies, in cinematographic studios and in TV channels. The last seven years he is working as a Quality Inspector in a Defense Systems company.

His activity in scuba diving started a few years ago and since 2006 he is involved in technical diving and has been participating in several deep/wreck dives.

Καταδυτική Εκπαίδευση · Diving Education

Normoxic Trimix Diver (IANTD)

Dive Master (IANTD)

EFR-O2 Provider (PADI)

%d bloggers like this: