Βιβλιογραφία · Bibliography

– Commandant Jean Lanfant, Historique de la Flotte des Messageries Maritimes 1851-1975, Association des Anciens des Etats-majors des Messageries Maritimes, 1997

– Paul Bois, Le grand siècle des Messageries Maritimes, Chambre de Commerce et d´ Industrie de Marseille-Provence, 2ème èdition, 1992

– Pierre Patarin, Messageries Maritimes, Edition Ouest-France, 1997

– T. Dorgeist, B. Tesapsides, R. Stenzel, Chronik der Küstenschutzflotille Nordgriechenland, Edition Octopus, 2008

– Die Wehrmachtberichte 1939-1945, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985

– Byron Tesapsides, Die deutsche Feldpost in Griechenland, Stand 2007

– Paul Chapman, Submarine Torbay, Robert Hale – London, 1989

– David Williams, Wartime Disasters at Sea, Patrick Stephens Limited, 1997

– Peter Padfield, War beneath the sea / Submarine conflict 1939-1945, Pimlico, 1997

– Paul Kemp, The T-Class submarine – The Classic British Design, Arms and Armour 127, 1990

– J. J. Colledge and Ben Warlow, Ships of the Royal Navy: The complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London Chatham, 2006

– Orazio Cancila, La Società di navigazione “Tirrenia (Flotte Riunite Florio – Citra)” 1932/1936, Economia e Credito, (1/2) 1992, pp.301

– Χρήστος Ντούνης, Τα ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες, Finatec, 2000

Επικοινωνήστε με την ομάδα του K.D.E. – Contact the K.D.E. team
keaexpedition2008@keawest.gr

%d bloggers like this: