HMS Talisman (N78 / 1940-42)

1941 – 1942 / 1st Submarine Flotilla – Alexandria – Egypt

Το Bρετανικό υποβρύχιο HMS Talisman κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Cammell Laird & Co. Limited, στο Birkenhead της Αγγλίας. Η κατασκευή του άρχισε στις 27 Σεπτεμβρίου 1938 και αποπερατώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1940. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, όπως και στα υπόλοιπα υποβρύχια της κλάσης του (Triton Class), ήταν τα εξής:

Εκτόπισμα: 1.090 τόνοι στην επιφάνεια και 1.575 τόνοι καταδυόμενο
Μήκος: 84 μέτρα
Πλάτος: 8 μέτρα
Ύψος: 5 μέτρα
Πρόωση: Δυο ντιζελομηχανές, ισχύος 2.500 HP έκαστη, και δυο ηλεκτρικές μηχανές ισχύος 1.450 HP έκαστη.
Έλικες: 2
Ενδεικτική ταχύτητα: 15,25 κόμβοι στην επιφάνεια και 9 κόμβοι καταδυόμενο
Επιχειρησιακή εμβέλεια: 4.500 ναυτικά μίλια, με ταχύτητα 11 κόμβων
Ενδεικτικό επιχειρησιακό βάθος: 91 μέτρα
Πληρότητα: 59 άτομα
Οπλισμός: 6 εσωτερικοί εμπρόσθιοι τορπιλοσωλήνες, 4 εξωτερικοί εμπρόσθιοι τορπιλοσωλήνες, ένα πυροβόλο των 100 χιλιοστών, και ένα πυροβόλο Oerlikon των 20 χιλιοστών.

Το HMS Talisman τέθηκε σε υπηρεσία στις 29 Ιουνίου του 1940, κάτω από τις διαταγές του Lieutenant Commander Philip Stewart Francis, έχοντας σαν περιοχή δράσης τον Βισκαϊκό Κόλπο. Την άνοιξη του 1941 εντάχθηκε στον πρώτο στολίσκο υποβρυχίων (1st Submarine Flotilla – Alexandria – Egypt) κάτω από τις διαταγές του Lieutenant Michael Willmott, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 5 Μαρτίου 1941 και παρέμεινε κυβερνήτης του υποβρυχίου μέχρι την βύθιση του τον Σεπτέμβρη του 1942. Στον ίδιο στολίσκο ανήκε και το υποβρύχιο HMS Torbay, το υποβρύχιο HMS Triumph -το οποίο βύθισε το ιταλικό φορτηγό πλοίο S/S Monrosa στον Σαρωνικό στις 25 Οκτωβρίου του 1941-, καθώς και το γνωστό HMS Perseus το οποίο εντόπισε ο δύτης Κώστας Θωκταρίδης στα νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς στις 25 Δεκεμβρίου του 1997.

Στις αρχές του Οκτώβρη 1941, το HMS Talisman περιπολούσε στην περιοχή των δυτικών Κυκλάδων. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια την 1η Οκτωβρίου να βυθίσει το ιταλικό εμπορικό πλοίο S/S Lauretta στο στενό της Κέας, και μετά από μια επιτυχημένη βολή, στις 3 Οκτωβρίου, η οποία αποτελείωσε το στη νήσο Σαν Τζώρτζη προσαραγμένο γερμανικό εμπορικό πλοίο S/S Yalova, το HMS Talisman διόπτευσε το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου το επιβατηγό πλοίο M/S Théophile Gautier, ενταγμένο σε νηοπομπή, να κατευθύνεται προς το κανάλι της Κέας με πορεία 225°. Μετά από παρακολούθηση 41 πρώτων λεπτών της ώρας, εξαπέλυσε τέσσερις τορπίλες από τις οποίες η μία βρήκε τον στόχο της, βυθίζοντας το M/S Théophile Gautier. Στην συνέχεια το HMS Talisman δέχθηκε αντεπίθεση, με βόμβες βυθού, από την ιταλική τορπιλάκατο TB Monzambano, η οποία συνόδευε την νηοπομπή στην οποία ήταν ενταγμένο το M/S Théophile Gautier (βλ. HMS Talisman´s Patrol Report).

Το υποβρύχιο HMS Talisman είχε μια σχετικά σύντομη αλλά δυναμική καριέρα. Όπως και στην περίπτωση του HMS Torbay έτσι κι΄ εδώ, το υποβρύχιο συνδέθηκε άμεσα με την προσωπικότητα του κυβερνήτη του, Michael Willmott, ο οποίος κατά τα λεγόμενα (βλ. Paul Chapman, Submarine Torbay, σελ. 85-94) ήταν φύση ατίθαση και φιλόδοξη. Εκτός της βύθισης του M/S Theophile Gautier -η οποία αποτελεί την κορυφαία πολεμική ενέργεια της δραστηριότητας του HMS Talisman, όσον αφορά το τονάζ των βυθισμένων πλοίων-, το υποβρύχιο έλαβε μέρος στην επιχείρηση Flipper (Operation Flipper, Νοέμβριος 1941), την οποία πραγματοποίησε σε συνεργασία με το HMS Torbay. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1941 το HMS Talisman βύθισε το ιταλικό εμπορικό πλοίο S/S Calitea, 60 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Σχίζας. Ανάμεσα στα γεγονότα αυτά, υπάρχει και μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του υποβρυχίου η οποία κρατήθηκε επιμελώς στην σκιά από την πλευρά του Βρετανικού Ναυαρχείου. Πρόκειται για την λανθασμένη επίθεση που εξαπέλυσε το HMS Talisman στις 16 Αυγούστου 1941, 140 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Αλεξάνδρειας, ενάντια στο υποβρύχιο HMS Otus το οποίο ανήκε, όπως και το HMS Talisman, στον πρώτο Βρετανικό στολίσκο υποβρυχίων, χωρίς ευτυχώς να το πετύχει.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 1942 το HMS Talisman απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με προορισμό την Μάλτα. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ευρισκόμενο στα βόρεια της Αλγερίας, έστειλε το τελευταίο του μήνυμα. Από τότε αγνοείται η τύχη του. Θεωρείται ότι κατά πάσα πιθανότητα βυθίστηκε αύτανδρο στις 17 Σεπτεμβρίου 1942, μετά από σύγκρουση με νάρκη, κοντά στις ακτές της Σικελίας.

___________________________

The British submarine HMS Talisman was built in the Cammell Laird & Co. Limited shipyards in Birkenhead, England. Construction began on 27th September 1938 and was completed on 29th January 1940. The sub’s structural features, similar to the other submarines belonging to the Triton Class, were as follows:

Displacement: 1.090 tons on the surface and 1.575 tons submerged
Length: 84 meters
Width: 8 meters
Height: 5 meters
Propulsion: By two diesel engines, 2.500 HP each, and by two electric motors of 1.450 HP each used for underwater propulsion.
Propellers: 2
Indicative speed: 15,25 knots on the surface and 9 knots submerged
Operational range: 4.500 nautical miles at a speed of 11 knots
Indicative operational depth: 91 metres
Crew capacity: 59 persons
Weapons: 6 internal front torpedo tubes, 4 external front torpedo tubes, a 100-mm gun, and a 20-mm Oerlikon gun.

HMS Talisman entered into service on 29th June 1940, under the command of Lieutenant Commander Philip Stewart Francis, having as area of operation the Bay of Biscay. In the spring of 1941 joined the 1st Submarine Flotilla – Alexandria – Egypt under the command of Lieutenant Michael Willmott, who took office on 5th March 1941 and remained as captain of the submarine until her sinking during September 1942. In the same flotilla also belonged the submarines HMS Torbay and HMS Triumph – which sunk the Italian cargo ship S/S Monrosa in the Saronic Gulf on 25th October 1941 – plus the more familiar to us HMS Perseus which was identified by the Greek diver Kostas Thoctarides in southeast Cephalonia waters on 25th December 1997.

In early October 1941, HMS Talisman was patrolling in the western Cyclades waters. After an unsuccessful attempt on 1st October to sink the Italian merchant ship S/S Lauretta in the Kea Channel, she achieved a successful hit on 3rd October which finished-off the sinking of the already reefed on the Saint George island German merchant ship S/S Yalova. Then HMS Talisman spotted on the afternoon of 4th October the passenger ship M/S Théophile Gautier, belonging to a convoy heading toward the Kea Channel bearing a course of 225°. After quietly observing for 41 minutes, she fired four torpedoes of which one found its target, sinking the M/S Théophile Gautier. Then HMS Talisman faced a heavy depth charges counterattack from the Italian torpedo boat TB Monzambano, which escorted the convoy (see HMS Talisman’s Patrol Report).

HMS Talisman had a relatively brief but dynamic career. As in the case of HMS Torbay, likewise this submarine was linked directly with the personality of her captain, Michael Willmott, who in the book of Paul Chapman, Submarine Torbay, pp 85-94, was described as of opposing nature and ambitious. Aside from the sinking of M/S Theophile Gautier – which was the high-light of its military achievement – the activity of HMS Talisman, regarding the sunken ships tonnage count, includes its participation in the “Operation Flipper” during November 1941, which was carried out in collaboration with her sister ship HMS Torbay. On the 11th December 1941 HMS Talisman sunk the Italian merchant ship S/S Calitea, 60 nautical miles southwest of the island of Schiza. Interestingly among the events, there is a dark page in the history of this submarine which was kept carefully in the shade by the British Admiralty. This involves the mistaken torpedo attack launched by HMS Talisman on 16th August 1941, about 140 nautical miles north-west of Alexandria, Egypt against another sub (later discovered to be the British HMS Otus), also belonging to the 1st Submarine Flotilla, luckily without success.

On 10th September 1942, HMS Talisman sailed from Gibraltar heading to Malta carrying supplies. On 15th September, being in northern Algerian waters, she sent her last signal transmission. Missing since then her fate is unknown. It is believed that probably sunk with all hands on board on 17th September 1942, possibly by hitting a mine close to the shores of Sicily.


%d bloggers like this: